Termes i condicions

En compliment al que estableix la legislació espanyola en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (B.O.E.) del 12 de Juliol de 2002, es publica el següent document:


1- Dades identificatives

Llibreria Campus SL amb CIF B-60458643 amb domicili social al C / Melchor de palau Nº145, 08014 Barcelona.


2- Llicència d'ús del web campusllibres.com i dels seus serveis

Llibreria Campus SL ofereix una llicència limitada i revocable per utilitzar el seu web campusllibres.com i els seus serveis en concordança amb els termes i condicions reflectits en el present document. Aquesta llicència no inclou el dret a recol·lectar o usar informació del web per objectius prohibits per campusllibres.com, competir amb campusllibres.com, crear gràfics basats en els continguts de campusllibres.com, o guardar una còpia de la web.


3- Normes generals

3.1 Ús prohibit:

No pot intentar causar cap d'any a la web o al servei de campusllibres.com. Per exemple, i sense ser aquesta llista completa ni exhaustiva, no pot: Entorpir el servei de campusllibres.com usant virus o altres programes dissenyats per fer mal a qualsevol programari o maquinari. Modificar o crear versions de qualsevol tecnologia usada en campusllibres.com. Utilitzar qualsevol mena de script, robot o tecnologia per monitorar la web. Recollir correus electrònics o altra informació a través del servei de campusllibres.com. Fer-se passar per una altra persona o entitat.

3.2 Privadesa i protecció de dades:

A Llibreria Campus SL estem especialment preocupats per la seguretat i per garantir la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients. Ens comprometem a donar-te el millor servei i la millor experiència en línia. En el moment en què un client realitza una comanda a través del nostre servidor segur, les seves dades personals, domiciliaris, i els relatius a les seves compres i formes de pagament, són incorporades a la nostra base de dades per a tramitar la comanda. En cap cas les informacions personals seran transferides a terceres empreses per a fins comercials.

Podeu comprovar la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal. Llei de Protecció de Dades:

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que:

A. En la seva qualitat de propietari, el responsable d'aquest fitxer és Llibreria Campus SL amb NIF B-60458643 amb domicili social al C / Melchor de palau Nº145, 08014 Barcelona.

Llibreria Campus SL garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades pels seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades.


B. D'acord amb la legislació vigent, tots els clients de Llibreria Campus SL tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap mena de publicitat. Per exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a Llibreria Campus SL, domicili social al C / Melchor de palau Nº145, 08014 Barcelona, Espanya. o enviar un correu electrònic a Llibreria Campus SL mitjançant el formulari de contacte del nostre lloc web campusllibres.com ho correu electrònic bajas@llibreriacampus.com.


4- Drets de Llibreria Campus SL

4.1 Monitorització

Llibreria Campus SL es reserva el dret (sense assumir l'obligació) de monitoritzar les transaccions i comunicacions que es produeixin al seu web. Si Llibreria Campus SL determina, al seu propi judici, que un usuari trenca o pot trencar alguna condició de les Condicions Generals d'Ús o aquesta transacció o comunicació és inapropiada, Llibreria Campus SL pot cancel·lar o restringir l'accés a aquest usuari, sense més responsabilitats per les parts implicades.

4.2 Modificacions de el servei

Llibreria Campus SL es reserva el dret de modificar la distribució, organització i aspecte de la seva web i els serveis que ofereix, i pot canviar o suspendre qualsevol aspecte dels seus serveis i / o preus sense previ avís i sense cap responsabilitat per cap de les parts.

4.3 Cancel·lació del contracte

Llibreria Campus SL, al seu propi criteri i amb avís o sense, pot:

a) Suspendre o limitar l'ús de campusllibres.com a un usuari en concret, així com tancar totalment un compte.

b) Eliminar qualsevol del contingut que cregui oportú dels servidors i directoris de campusllibres.com

c) Prohibir l'ús dels serveis de campusllibres.com.

4.4 Comunicacions enviades pels usuaris

Llibreria Campus SL es reserva el dret d'usar el material i les comunicacions enviades pels usuaris a: preguntes, comentaris, fòrums, idees i concursos; per a màrqueting o altres actes de promoció, sense que es puguin considerar aquestes comunicacions confidencials.

5- Política d'enllaços

Llibreria Campus SL no es fa responsable d'aquells altres llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d'enllaços d'hipertext (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. Llibreria Campus SL, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens al nostre lloc web. En cas que es consideri oportú o que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenant la retirada o que s'impossibiliti l'accés a les mateixes, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i és hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s'indiquin seran immediatament retirades.

6-Publicitat

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material per a la seva inclusió al lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

Llibreria Campus SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

7- Limitació de responsabilitats

Llibreria Campsus sl exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat de l'funcionament de campusllibres.com.

8- Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.
Per a la resolució de possibles disputes, les parts es comprometen a sotmetre als jutjats i tribunals de Barcelona, renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.