Política de devolucions

El client disposarà d'un termini màxim de 15 dies després de la data de recepció per a realitzar el tramiti de devolució.

El client té la possibilitat d'anul·lar la seva comanda sense cost sempre que es rebi l'avís d'anul·lació abans d'estar la comanda en disposició de transportista. En cas contrari el client haurà d'esperar a rebre la comanda físicament per procedir a la seva devolució no més tard de 15 dies. El cost i tràmit de devolució serà a càrrec de client.

El Client podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a Llibreria Campus SL sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original.

Si un producte diferent al sol·licitat pel client fos lliurat per error de Llibreria Campus SL, se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense càrrec addicional per al Client.

Si un producte ha arribat al client trencat, danyat o en males condicions, Llibreria Campus SL es farà càrrec substituint-lo per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals.

La devolució de la comanda haurà de ser lliurada juntament amb l'albarà de lliurament i, si escau la factura emesa per Llibreria Campus SL.

En els articles de text escolar, no acceptaran la devolució d'aquests fora de la campanya escolar, d'octubre a juny inclusius, exceptuant que sigui un error de Campus SL o estiguin en mal estat.

Per a qualsevol reclamació o consulta pot posar-se en contacte amb Llibreria Campus SL a través de l'apartat contacte d'aquesta web o al correu electrònic incidencias@llibreriacampus.com.