Política de Devolucions

El client disposarà d'un termini màxim de 15 dies després de la data de recepció per fer el tràmit de devolució.

El client té la possibilitat d'anul·lar la comanda sense cost sempre que es rebi l'avís d'anul·lació abans d'estar la comanda a disposició del transportista. En cas contrari, el client haurà d'esperar a rebre la comanda físicament per a la seva devolució no més tard de 15 dies. El cost i el tràmit de devolució serà a càrrec del client.

El Client podrà tornar qualsevol article que hagi comprat a Librería Campus SL sempre que els productes no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original.

Si un producte diferent del sol·licitat pel client fos lliurat per error de Librería Campus SL, se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense càrrec addicional per al Client.

Si un producte ha arribat al client trencat, malmès o en males condicions, Librería Campus SL es farà càrrec substituint-lo per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals.

La devolució de la comanda haurà de ser lliurada juntament amb l'albarà de lliurament i, si escau, la factura emesa per Librería Campus SL.

Als articles de text escolar, no acceptarem la devolució d'aquests fora de la campanya escolar, d'octubre a juny inclusivament, exceptuant que sigui un error de Campus SL o estiguin en mal estat.

Para cualquier reclamación o consulta puede ponerse en contacto con Librería Campus SL a través del apartado contacto de esta web o del correo electrónico contacto@llibreriacampus.com


Descubra más